Regulamin promocji „Promocja Walentynkowa”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Promocja Walentynkowa” obejmującej możliwość otrzymania 14% rabatu na zakup wybranych produktów, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Promocja”), jest spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej jako „Organizator”).
 2. Organizator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.tvokazje.pl (dalej jako „Sklep”).

§ 2

Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w Sklepie.
 2. Promocja obowiązuje w dniach od 13 do 14 lutego 2021 roku (dalej jako „Okres Promocji”).
 3. Promocja obejmuje osobę, która w Okresie Promocji zakupi produkt objęty Promocją (dalej jako „Uczestnik”). Lista produktów objętych Promocją znajduje się w kategorii Promocja Walentynkowa oraz w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. Rabat w wysokości 14% wartości produktu zostanie naliczony po umieszczeniu produktu (produktów) w Koszyku i wprowadzeniu kodu (dalej jako „Rabat”).
 5. Umowa sprzedaży winna zostać zawarta w Okresie Promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w tym z kodami rabatowymi z Newslettera oraz programów afiliacyjnych.
 7. Promocja nie obejmuje kosztów zakupu gwarancji rozszerzonej.
 8. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę do Uczestnika zakupionych w ramach Promocji produktów, o których mowa w ustępie 3 powyżej, jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce „Zwroty, Reklamacje i Koszty Dostawy”.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce Rabatu.
 10. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: serwis@tvo.pl – z dopiskiem Promocja „Promocja Walentynkowa”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  2. przedłużenia okresu trwania Promocji;
  3. konieczności dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
  4. zmiany sposobu świadczenia usług w ramach telesprzedaży przez Organizatora spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych w ramach telesprzedaży, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  5. połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umowy sprzedaży zawartej przez Organizatora i Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik

Lista produktów objętych promocją:

 • COPPERPANPO24 Starlyf Copper Pan GLASS LID - Pokrywka na patelnię 24cm
 • VCSVFCSET0035 Wizzit Titanium 2x1 precyzyjny depilator dla kobiet
 • VHGVACIND0317 Przenośny grzejnik energooszczędny Fast Heater
 • VDPGYCIND0059 Platforma wibracyjna GymForm VibroMax Plus
 • FLATMOPUPSELL New Flat Mop - 2 nakładki z mikrofibry
 • NB-053 Elektryczna Suszarka na pranie NuBreeze
 • AS907 Aparat słuchowy wzmacniający dźwięk
 • SMARHANG Zestaw 3 wieszaków na pranie NuBreeze Smart Hangers
 • SMARTPPUP Niekapiący wałek malarski Smart Paint Pro + dodatkowym drążkiem
 • SCRASOLUTION Zestaw do maskowania rys Scratch Solution
 • XTCM200 Maska keratynowa do włosów zniszczonych Xtense Code
 • FLATMOPGREEN Mop z wyciskaczem New Flat Mop
 • FLATMOPGREY Mop z wyciskaczem New Flat Mop
 • FLATMOPPINK Mop z wyciskaczem New Flat Mop
 • KPLSMARTZOOM Okulary powiększające Perfect Zoom
 • SMARTZOOM Okulary powiększające Perfect Zoom
 • HELIXORG Suplement diety na stawy Helix Original
 • KPLHELIXORG Suplement diety na stawy Helix Original
 • V190 Lusterko samochodowe z rejestratorem Vordon
 • KPLMAGSTICH Ręczna maszyna do szycia Magic Stitch - 2 szt
 • SCRATCHSHISEA Nano powłoka na lakier Shine & Seal
 • VVAVACBLI0057 Patyczki do udrażniania rur Drain Sticks (6 + 6 szt.)
 • SCRATCHSOLUPS Akcesoria Scratch Solution
 • VMDVACIND0013 Formu Clear plaster na kurzajki
 • HL-OP-10 Cichy i wydajny oczyszczacz powietrza z jonizatorem i lampą UV Haus&Luft
 • POT25 Garnek z durszlakiem i pokrywką „World’s greatest pot"
 • KPLPOJEMNGRATSBR-2 Brytfanna dwustronna Smile + pokrywka z funkcją patelni grillowej
 • MGO32 Gofrownica z precyzyjnym systemem dozowania ciasta
 • KPLBLENCNOZ Blender Wysokoobrotowy Sam Cook - Czarny
 • KPLBLENCPOJ Blender Wysokoobrotowy Sam Cook - Czarny
 • KPLBLENBNOZ Blender Wysokoobrotowy Sam Cook - Biały
 • KPLBLENBPOJ Blender Wysokoobrotowy Sam Cook - Biały
 • MZP02 Parownica do prasowania
 • MOD35 Odkurzacz bezprzewodowy GreenGo 4.0
 • ABSQUAT Sprzęt do ćwiczeń w domu - AB Squat
 • KPLSZYBNOZ Szybkowar Smile Pojemność 7 L
 • KPLSZYBPOJ Szybkowar Smile Pojemność 7 L
 • KPLMKO02NOZGRAT Kombiwar halogenowy MPM + Nóż ceramiczny / Opakowanie silikonowe
 • KPLKOMBPOJ Kombiwar halogenowy MPM + Nóż ceramiczny / Opakowanie silikonowe
 • KPLNB-053SMARHANG Zestaw Suszarka Nubreeze / Smart Hangers 3 wieszaki
 • KPLNB-053MZP02 Zestaw Suszarka Nubreeze / Parownica do prasowania
 • KPLSCRASOLUTIONSCRATCHSHISEA Zestaw Scratch Solution / Powłoka Shine & Seal
 • KPLSCRASOLUTIONSCRATCHSOLUPS Zestaw Scratch Solution / Akcesoria Scratch Solution
 • KPLSCRATCHSHISEASCRATCHSOLUPS Zestaw Nano Shine & Seal / Akcesoria Scratch Solution
 • BPUREFUCHSIA Beautifly B-Pure - Kompaktowa szczoteczka soniczna do mycia twarzy
 • BPUREBLUE Beautifly B-Pure - Kompaktowa szczoteczka soniczna do mycia twarzy
 • BPURENEON Beautifly B-Pure - Kompaktowa szczoteczka soniczna do mycia twarzy
 • BFRESHBLUE Beautifly B-Fresh - Szczoteczka soniczna do mycia twarzy z trybem masującym
 • BFRESHPINK Beautifly B-Fresh - Szczoteczka soniczna do mycia twarzy z trybem masującym
 • BFRESHPURPLE Beautifly B-Fresh - Szczoteczka soniczna do mycia twarzy z trybem masującym
 • BCLEANRED Beautifly B-Clean - Szczoteczka soniczna rewolucja w oczyszczaniu twarzy
 • BCLEANLAZURE Beautifly B-Clean - Szczoteczka soniczna rewolucja w oczyszczaniu twarzy
 • BCLEANVIOLET Beautifly B-Clean - Szczoteczka soniczna rewolucja w oczyszczaniu twarzy
 • BDERMPINK Beautifly B-Derma - Mikrodermabrazja diamentowa
 • BDERMPURPLE Beautifly B-Derma - Mikrodermabrazja diamentowa
 • BDERMMINT Beautifly B-Derma - Mikrodermabrazja diamentowa
 • BSCRUBPINK Beautifly B-Scrub – Peeling kawitacyjny i głębokie oczyszczenie
 • BSCRUBPURPLE Beautifly B-Scrub – Peeling kawitacyjny i głębokie oczyszczenie
 • BSCRUBMINT Beautifly B-Scrub – Peeling kawitacyjny i głębokie oczyszczenie
 • XTCRICH Wzmacniający szampon na porost włosów Xtense Code Rich Formula
 • VVAVACIND0413 Niekapiący wałek do malowania Paint Genie
 • VVAVACIND1088 Dodatkowy drążek do Paint Genie 73 cm długości
 • MANICPEN Urządzenie do Manicure - Pen Manicure
 • FLK402 Maszynka do strzyżenia włosów Fale Loki Koki N°402
 • BSCRUBFRESH Zestaw B- scrub + B fresh
 • BDERMFRESH Zestaw B-Derma + B-Fresh
 • 00124AGMABBC Sprzęt do ćwiczeń w domu AB Booster Plus
 • IMMUNIQ Suplement diety z kwercetyną Immuni Q 1 szt. 60 kaps / 2 szt. 120 kaps
 • KPL2IMMUNIQ Suplement diety z kwercetyną Immuni Q 1 szt. 60 kaps / 2 szt. 120 kaps
 • MM750 Telefon komórkowy dla Seniorów Maxcom
 • KPLBACTIVEDTOX Suplement diety Dual Biactive D-tox 1 szt. / 2 szt.
 • CELLUWRAPSET Żel Antycellulitowy Cellu Wrap + legginsy antycellulitowe
 • VVAVACINND0253 Superodporne Nasiona Trawy Avant Grazz
 • KPLVVAVACIND0436 Wentylator z klipsem Fast Fan 1+1 sztuka
 • KPLMM750KINMICSDHC32GB Zestaw Telefon dla Seniora / MicroSD 32 GB
 • KPLMBZESTNOZMBNDSMBSNN Komplet noży kuchennych + Gratis stojak
 • VHGVACIND1102 Grill beztłuszczowy - No Fat Grill
 • VHGVACBLI0080 Ostrzałka do noży Insta Sharp
 • CORE15 Sprzęt do ćwiczeń w domu Core 15
 • MEDIPLUS100 Maść terapeutyczna Medi Balm Plus
 • MEDIPLUS50 Maść terapeutyczna Medi Balm Plus
 • TOTALWIZARD Odplamiacz - Total Clean Stain Wizard Set 1+1 Sztuka Gratis!
 • VHGVACIND0390 Zestaw akcesoriów do maszyny ręcznej
 • VVAVACIND1134 Poduszka ortopedyczna Backright Seat Cushion 1 szt. / 2 szt.
 • KPLVVAVACIND1134 Poduszka ortopedyczna Backright Seat Cushion 1 szt. / 2 szt.
 • WONDERGENIUS Sprzęt do ćwiczeń + aplikacja Wonder Core Genius
 • SANIBOX Urządzenie do dezynfekcji - Purize Sanibox
 • MEDIHPEEL Peeling skóry głowy Medi Hair
 • 928939 Zestaw wałków do ćwiczeń - Roller MIXROLL
 • MSG01 Suszarka do grzybów i owoców MPM 28cm
 • MSG06 Suszarka do grzybów, owoców i warzyw MPM 30cm
 • MSG10 Suszarka do grzybów, owoców, warzyw MPM 32 cm
 • LIPBOOST Pomadka powiększająca usta Lip Boost 1 + 1 sztuka
 • VHGVACSET0175 Maszyna do szycia dla początkujących Sew Whiz
 • VHGVACSET0166 Zasilacz do Sew Whiz
 • 17-00-008 Rowerek treningowy RW3011BLACK ONE FITNESS
 • SBR0770WH Domowy wypiekacz do chleba
 • 1722272 Elektrostymulator mięśni ABS Master Pro Multi Set
 • 1722270 Elektrostymulator mięśni brzucha i ramion ABS Master Pro
 • VDPGYCIND0095 Pistolet do masażu Percussion massager
 • STM4467CH Robot planetarny STM 4467CH Sencor
 • STM3750WH-EUE3 Robot planetarny STM 3750WH-EUE3 Sencor
 • SWK2192BL Czajnik elektryczny z regulacją temperatury Sencor
 • SFR9300BK Multi-Cooker i Frytkownica Sencor SFR 9300BK
 • PURIZEUVA Oczyszczacz powietrza Purize UV Active
 • FLK101 Prostownica Fale Loki Koki
 • VDPGYCIND0106 Bieżnia elektryczna Slim Fold Treadmill
 • SHB4464RD-EUE3 Blender ręczny 1000 W SENCOR
 • SHB4460WH-EUE3 Blender ręczny 1000 W SENCOR
 • KPLECHOPROMAS5GR Aparat słuchowy Medivon Echo Pro + 5 maseczek gratis
 • 17-53-700 Ławka rzymska HMS LR8310
 • PM28 Patelnia miedziana
 • PM35 Patelnia miedziana
 • PM42 Patelnia miedziana
 • ND0254 Oczyszczacz powietrza z jonizacją PuriPod
 • SWK1010WH Kolorowe Czajnik Elektryczny Sencor
 • SWK1014RD Kolorowe Czajnik Elektryczny Sencor
 • SWK1015VT Kolorowe Czajnik Elektryczny Sencor
 • SWK1011GR Kolorowe Czajnik Elektryczny Sencor
 • SWK1013OR Kolorowe Czajnik Elektryczny Sencor
 • KPLPM28PM35PM42 Komplet Patelni Miedzianych 20 cm, 24 cm, 28 cm
 • MMOOD Zestaw prezentowy MoonMood
 • Z6519 Forma do pieczenia chleba 30x16x10cm
 • Z6504 Tortownica 28cm Teflon Black
 • Z7283 Forma do ciast i mięs 40x29x6cm
 • Z7900 Forma do muffinek z pokrywą 39x27,5x8cm
 • PM97 Garnek miedziany
 • PM03 Garnek miedziany
 • D4651 Tortownica Retro 20 cm
 • MM740 Telefon dla seniora ze stacją 3w1
 • PM10 Rondel miedziany 18 cm
 • HCDRS Zestaw do wybielania zębów Home Comfort + Dr. Martin Schwarz
 • DRMSB Bioscaling żel antybakteryjny do zębów
 • DRMSFT Flexi Trays termokurczliwe nakładki na zęby Dr. Martin Schwarz
 • E7241226 Garnek z pokrywką Citrin - ELO
 • E7241426 Garnek z pokrywką Citrin - ELO
 • E7241626 Garnek z pokrywką Citrin - ELO
 • E7242026 Garnek z pokrywką Citrin - ELO
 • E7242426 Garnek z pokrywką Citrin - ELO
 • E7244626 Garnek z pokrywką Citrin - ELO
 • E7271826 Garnek do gotowania na parze Citrin - ELO
 • E7261626 Garnek do szparagów 16 cm Citrin - ELO
 • E7243626 Rondelek Citrin - ELO
 • KPLMATAKMAS5GR Mata do akupresury Medivon
 • E9150026 Patelnia Alucast - ELO
 • E9150426 Patelnia Alucast - ELO
 • E9150826 Patelnia Alucast - ELO
 • E9151226 Patelnia Alucast - ELO
 • E11061208 Patelnia granitowa głęboka 28 cm - ELO
 • E11061218 Patelnia granitowa grillowa 28 cm - ELO
 • E11061220 Patelnia Granitowa - ELO
 • E11061224 Patelnia Granitowa - ELO
 • E11061228 Patelnia Granitowa - ELO
 • E11061248 Patelnia granitowa z pokrywką 28 cm - ELO
 • VITFLEX Urządzenie do stymulacji krążenia - Vitalflex
 • E11061258 Patelnia granitowa WOK 28 cm - Elo
 • POWTOGOLD Golarka elektryczna Power Touch Gold Edition
 • E8667426 Patelnia z pokrywką 24 cm Alucast - ELO
 • E9151826 Patelnia WOK 20 cm Alucast - ELO
 • E9152826 Patelnia głęboka z pokrywką 28 cm - ELO
 • E9153826 Patelnia do naleśników 28 cm - ELO
 • E9154826 Patelnia grill Alucast 28 x 28 - ELO
 • E9155026 Patelnia grill z pokrywką Alucast 28 cm - ELO
 • E9100326 Zestaw garnków Mystery 3 szt. - ELO
 • E11061104 Zestaw Garnków Granit Evolution 4 szt. - ELO
 • E6298426 Brytfanna 42 x 26cm 6,6L/2,4L Karee
 • E8266026 Brytfanna 40 x 26cm 7,0L Pure Trend
 • E9928626 Szybkowar z wkładką 6L Praktika XL - ELO
 • E9938826 Szybkowar 2,7L Praktika Plus - ELO
 • E6126826 Patelnia Granit Evolution - ELO
 • E6120426 Patelnia Granit Evolution - ELO
 • E6120626 Patelnia Granit Evolution - ELO
 • E6120226 Patelnia Granit Evolution - ELO
 • E8668026 Patelnia z przykrywką 28x28cm Alucast - ELO
 • E8668826 Patelnia z przykrywką 28 cm Alucast - ELO
 • E9155626 Garnek z przykrywką Alucast - ELO
 • E9156026 Garnek z przykrywką Alucast - ELO
 • E9156426 Garnek z przykrywką Alucast - ELO
 • VHGVACIND0377 Opiekacz dwustronny Express Cooker
 • VHGVACIND0378 Opiekacz dwustronny Express Cooker
 • DRMINGSET2 Herbata odchudzająca Dr Ming Tea 2 x 30 saszetek
 • UVCMA Przenośne urządzenie dezynfekujące UVC Micro
 • ND0103 Mop parowy z akcesoriami Steam Mop
 • ND0422 Parownica z wieszakiem Steam Best
 • KPLHLLB Bezprzewodowe lampki LED Handy Lux LighBall 2+2 szt.
 • TRBU4S Zestaw noży Trusted Butcher 1+2 gratis+termometr
 • XBL-CAR-AL001 Profesjonalny alkomat elektrochemiczny Xblitz ALControl
 • XBL-CAR-DR003 Rejestrator Xblitz Black Bird 2.0 GPS
 • XBL-CAR-DR029 Rejestrator Xblitz X5 Wi-Fi
 • XBL-CAR-AL003 Profesjonalny alkomat elektrochemiczny Xblitz ALControl Ultra
 • XBL-BAB-NI005 Xblitz Kinder Lite bezprzewodowa niania elektroniczna
 • XBL-CAR-US002 Uchwyt samochodowy Xblitz G650 PRO automatyczny
 • XBL-CAR-RO004 XBLITZ R4 POWER Inteligenty zasilacz kamery samochodowej
 • XBL-CAR-RO005 XBLITZ R5 POWER Inteligenty zasilacz kamery samochodowej
 • XBL-CAR-RS001 Radio samochodowe Xblitz RF200
 • XBL-CAR-RO006 Rozdzielacz samochodowy 12/24V Xblitz R7 Quick Charge
 • XBL-CAR-US006 Uchwyt samochodowy Xblitz G550 automatyczny
 • XBL-CAR-DR047 Rejestrator Xblitz S4
 • AGFIT Serum przeciwzmarszczkowe Age Fit
 • NEN-MAM-TE001 Termometr bezdotykowy Neno Medic T02
 • KPLND0007ND0006 Wielofunkcyjna drabina przegubowa Multiple Ladder
 • ND0007 Wielofunkcyjna drabina przegubowa Multiple Ladder
 • ND0006 Zestaw akcesoriów do drabiny przegubowej
 • XBL-CAR-US008 Uchwyt samochodowy Xblitz G950 PRO automatyczny
 • XBL-HOM-WT001 Przenośny składany wentylator Xblitz Aero PRO
 • MAGSER Serum przeciwzmarszczkowe Magic Serum