Tre艣膰 do potwierdzenia
搂 1
Postanowienia og贸lne
1
Organizatorem Klubu TV Okazje, zwanego dalej 鈥濳lubem鈥, jest TVO sp贸艂ka pod firm膮 TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828, zwana dalej 鈥濷rganizatorem鈥.
2
Do Klubu mo偶e przyst膮pi膰 dowolna osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra w okresie dzia艂alno艣ci Klubu spe艂ni warunki uczestnictwa w Klubie opisane w niniejszym Regulaminie, zwana dalej 鈥濽czestnikiem鈥.
3
Klub dzia艂a od dnia 7 wrze艣nia 2020 roku, bezterminowo, do odwo艂ania. Data rozpocz臋cia dzia艂ania Klubu jest to偶sama z dat膮 rozpocz臋cia obowi膮zywania niniejszego Regulaminu.
4
Klub funkcjonuje i dzia艂a na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Z ofert promocyjnych Klubu mo偶na skorzysta膰 tak偶e zamawiaj膮c towary znajduj膮ce si臋 w ofercie Organizatora poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak w takim przypadku konieczne jest poniesienie stosownej op艂aty za przesy艂k臋 podanej indywidualnie do danego zam贸wienia (kwota op艂aty zale偶y od rodzaju i gabaryt贸w zamawianego towaru oraz pa艅stwa, do kt贸rego zostanie on wysy艂any). Wycena koszt贸w wysy艂ki poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej nast臋puje w wyniku zg艂oszenia Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika na adres e-mail: kontakt@tvokazje.pl.
搂 2
Warunki i zasady przyst膮pienia do Klubu
1
Warunkiem przyst膮pienia do Klubu jest zakupienie Karty Klubowicza, zwanej dalej 鈥濳art膮鈥, dost臋pnej na stronie internetowej www.tvokazje.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Obs艂ug膮 Klienta Organizatora pod numerem 58 779 59 21 lub 800706988.
2
Koszt zakupu Karty wynosi 99,90 z艂, p艂atne jednorazowo. Podczas zakupu Karty Uczestnik mo偶e wybra膰 dodatkowo jeden z trzech produkt贸w promocyjnych. Cena produktu promocyjnego wynosi 1 z艂.
3
Od ceny wskazanej w 搂 2 pkt 2 istniej膮 odst臋pstwa w postaci ofert promocyjnego zakupu Karty. Okresowe oferty promocyjne s膮 dost臋pne na stronie www.tvokazje.pl.
4
W przypadku zakupu Karty osobno w ramach zam贸wienia zawieraj膮cego jedynie Kart臋 oraz produkt promocyjny za 1 z艂, koszt wysy艂ki jest zgodny z Cennikiem dost臋pnym w Regulaminie dost臋pnym na stronie www.tvokazje.pl.
5
Karta posiada Indywidualny Numer Uczestnika, zwany dalej 鈥濶umerem Karty鈥, przypisany do danego Uczestnika. Numer Karty s艂u偶y do za艂o偶enia opcjonalnego Internetowego Konta Klubowicza na stronie klubtvokazje.pl. Uczestnik mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 poproszony o podanie Numeru Karty w trakcie kontaktu telefonicznego z Obs艂ug膮 Klienta Organizatora.
6
W przypadku wybrania 鈥瀢irtualnej鈥 karty klubowicza w terminie 14 dni uczestnik otrzymuje na podany numer telefonu kontaktowego bezp艂atn膮 powitaln膮 wiadomo艣膰 tekstow膮 SMS, zawieraj膮c膮 Numer Karty oraz kod jednorazowy pozwalaj膮cy na zarejestrowanie Internetowego Konta Klubowicza.
7
W przypadku wybrania 鈥瀎izycznej鈥 karty klubowicza, karta zostaje wys艂ana do Uczestnika listownie w terminie 14 dni roboczych od momentu z艂o偶enia zam贸wienia na Kart臋. W momencie nadania przesy艂ki z zam贸wieniem zawieraj膮cym Kart臋, Uczestnik otrzymuje na podany numer telefonu kontaktowego bezp艂atn膮 powitaln膮 wiadomo艣膰 tekstow膮 SMS, zawieraj膮c膮 Numer Karty oraz kod jednorazowy pozwalaj膮cy na zarejestrowanie Internetowego Konta Klubowicza.
8
Od momentu otrzymania wiadomo艣ci tekstowej SMS wskazanej w 搂 2 pkt 6 Uczestnik nabywa pe艂ne prawa do korzystania z ofert aktualnie obowi膮zuj膮cych w ramach Klubu, w szczeg贸lno艣ci ofert wskazanych w 搂 3.
9
W przypadku zakupu Karty za pobraniem i braku odebrania przesy艂ki (op艂acenia zam贸wienia), Numer Karty, kod jednorazowy oraz Internetowe Konto Klubowicza wskazane w 搂 2 pkt 6 zostan膮 deaktywowane w ci膮gu 14 dni od momentu nadania przesy艂ki zawieraj膮cej Kart臋.
10
Z Karty korzysta膰 mo偶e Uczestnik. Wszystkie zmiany teleadresowe Uczestnik winien zg艂asza膰 niezw艂ocznie Organizatorowi.
11
W przypadku braku aktywnego u偶ytkowania Karty w postaci logowania do Internetowego Konta Klubowicza na stronie klubtvokazje.pl lub dokonywania zakup贸w z u偶yciem Numeru Karty, Uczestnik zostanie wykre艣lony z uczestnictwa w Klubie po up艂ywie dw贸ch lat od ostatniej zarejestrowanej aktywno艣ci.
12
Karta stanowi po艣wiadczenie uczestnictwa w Klubie TV Okazje, nie jest kart膮 kredytow膮, bankomatow膮 ani p艂atnicz膮. Za zgromadzone w ramach korzystania z Klubu punkty i promocje, opisane w 搂 3, nie przys艂uguje ekwiwalent pieni臋偶ny.
搂 3
Benefity i promocje
1
W ramach korzystania z Karty Uczestnik nabywa prawo do skorzystania z nast臋puj膮cych ofert promocyjnych:
 1. 鈥100 dni na zwrot鈥 鈥 Uczestnik ma prawo zwr贸ci膰 produkt zakupiony w ramach Klubu w ci膮gu 100 dni od odebrania zam贸wienia. Skorzystanie z oferty wi膮偶e si臋 z poniesieniem op艂aty za jednostkow膮 aktywacj臋 w wysoko艣ci 0,01 z艂 dla zam贸wienia obj臋tego ofert膮 promocyjn膮. Skorzystanie z oferty po艂膮czone jest ze zni偶k膮 w wysoko艣ci 0,01 z艂 na wskazany przez system informatyczny Organizatora produkt z zam贸wienia, do kt贸rego dodawana jest niniejsza oferta promocyjna. Zwracany produkt nie mo偶e nosi膰 艣lad贸w u偶ytkowania, nie mo偶e zosta膰 rozpakowany lub by膰 uszkodzony. Promocja nie wy艂膮cza prawa Uczestnika do ustawowego zwrotu w przeci膮gu 14 dni. W przypadku zatwierdzonego zwrotu 艣rodki pieni臋偶ne zostaj膮 zwr贸cone Uczestnikowi w przeci膮gu 14 dni od momentu odebrania zwrotu. Zwrot 艣rodk贸w obejmuje r贸wnie偶 zwrot op艂aty za aktywacj臋 w wysoko艣ci 0,01 z艂 dla danego zam贸wienia. Wykorzystane w ramach zwracanego zam贸wienia oferty promocyjne nie zostaj膮 zwr贸cone Uczestnikowi i nie ma mo偶liwo艣ci ich ponownego wykorzystania. Koszt przesy艂ki zwrotnej ponosi Uczestnik.
 2. 鈥瀂awsze darmowa wysy艂ka powy偶ej 199,90 z艂鈥 鈥 Cena wysy艂ki za zam贸wienia z艂o偶one za po艣rednictwem Klubu TV Okazje, kt贸rych 艂膮czna warto艣膰 przekroczy 199,90 z艂 b臋dzie wynosi艂a 0 z艂.
 3. 鈥濻pecjalne ceny鈥 鈥 Uczestnik otrzymuje dost臋p do specjalnych cen promocyjnych na wybrane produkty. Lista produkt贸w i ceny specjalne b臋d膮 dost臋pne na stronie tvokazje.pl po zalogowaniu si臋 do swojego konta.
 4. 鈥3 bony鈥 鈥 Uczestnik otrzymuje trzy elektroniczne bony promocyjne, ka偶dy o warto艣ci 20 z艂 brutto. Bony mog膮 zosta膰 wykorzystane na zam贸wienia sk艂adane w ramach Klubu TV Okazje. Dla jednego zam贸wienia mo偶e zosta膰 wykorzystany tylko jeden bon.
 5. 鈥瀂bieraj punkty鈥 鈥 Uczestnik otrzymuje punkty, gromadzone w ramach Karty, za sk艂adanie zam贸wie艅. Zam贸wienia musz膮 by膰 realizowane w ramach Karty, tzn. poprzez Internetowe Konto Klubowicza lub poprzez telefoniczne biuro obs艂ugi pod numerem 58 779 59 21 lub 800706988. Uczestnik otrzyma punkty za interakcje w ramach nast臋puj膮cej matrycy:
  Rodzaj intterakcji Opis Liczba punkt贸w za jedn膮 interakcj臋 Dopuszczalna ilo艣膰
  Za zam贸wienia Za z艂o偶enie zam贸wienia w ramach Internetowego Konta Klubowicza lub Biurze Obs艂ugi Klienta. Punkty zostaj膮 przyznane po 7 dniach od z艂o偶enia zam贸wienia Ka偶da z艂ot贸wka za zakupione produkty przeliczana jest na 1 pkt. Ka偶da z艂ot贸wka za us艂ug臋 dodatkowej, rozszerzonej gwarancji (je艣li jest dost臋pna dla danego produktu) przeliczana jest na 2 pkt. Za z艂o偶enie zam贸wienia, w kt贸rym wybrana zostaje przedp艂ata, doliczanych jest dodatkowych 20 pkt. Nieograniczona
 6. W ramach oferty promocyjnej 鈥瀂bieraj punkty鈥 Uczestnik mo偶e wymieni膰 zebrane punkty na okre艣lone benefity. Aktualnie aktywne benefity dost臋pne s膮 po zalogowaniu do swojego Internetowego Konta Klubowicza na stronie klubtvokazje.pl lub w telefonicznym Biurze Obs艂ugi Klienta pod numerem 58 779 59 21 lub 800706988.
 7. 鈥濸rezent na urodziny鈥 鈥 Uczestnik, kt贸ry poda swoj膮 dat臋 urodzin oraz wyrazi zgod臋 na marketingowy kontakt telefoniczny dotycz膮cy ofert handlowych, otrzyma na 14 dni przed dat膮 okre艣lon膮 jako data urodzin bon o warto艣ci 25 z艂 brutto wa偶ny do dnia urodzin. Ponadto Uczestnik otrzyma opcjonalnie wiadomo艣膰 SMS informuj膮c膮 o mo偶liwo艣ci skorzystania z bonu do dnia swoich urodzin.
2
Oferty promocyjne z pkt 1a, 1b, 1c oraz 1e 艂膮cz膮 si臋 ze sob膮 oraz z maksymalnie jedn膮 ofert膮 promocyjn膮 1d lub 1g lub 1h.
3
Warunkiem skorzystania z ofert promocyjnych jest zakup co najmniej jednego produktu. W przypadku wykorzystania bon贸w lub cen promocyjnych wskazanych w punkcie 1, warto艣膰 danego bonu zostanie odj臋ta od kwoty zakupionego produktu. W przypadku wi臋kszej ilo艣ci produkt贸w, warto艣膰 bonu zostanie rozbita proporcjonalnie na wszystkie produkty w zam贸wieniu. 艁膮czna cena za produkt po uwzgl臋dnieniu ofert promocyjnych nie mo偶e by膰 mniejsza na 1 grosz.
4
W przypadku odst膮pienia od umowy sprzeda偶y wykorzystane oferty promocyjne nie s膮 zwracane Uczestnikowi, ani nie przys艂uguje za nie 偶aden ekwiwalent pieni臋偶ny.
搂 4
Postanowienia ko艅cowe
1
Regulamin dost臋pny jest na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
2
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Przyczynami wprowadzenia zmian w Regulaminie mog膮 by膰 mi臋dzy innymi:
 1. konieczno艣膰 dostosowania dzia艂alno艣ci Organizatora do nakaz贸w, orzecze艅, postanowie艅 lub wytycznych wynikaj膮cych z decyzji w艂a艣ciwego organu administracji publicznej lub orzeczenia s膮dowego znajduj膮cego zastosowanie w zakresie dzia艂alno艣ci Organizatora, wp艂ywaj膮cych na wzajemne prawa i obowi膮zki pomi臋dzy Organizatorem a Uczestnikiem;
 2. zmiana zakresu lub sposobu 艣wiadczenia us艂ug przez Organizatora spowodowana wzgl臋dami technicznymi lub technologicznymi;
 3. wprowadzenie nowych, modyfikacja lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalno艣ci lub us艂ug obj臋tych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
 4. po艂膮czenie, podzia艂 albo przekszta艂cenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora okre艣lonych w Regulaminie;
 5. inne wa偶ne potrzeby Organizatora.
3
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udost臋pni tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.tvokazje.pl.
4
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem maj膮 zastosowanie odpowiednie przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1145, z p贸藕n. zm.).
5
Reklamacje dotycz膮ce Klubu mog膮 by膰 zg艂aszane przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora, telefonicznie: pod numerem (+48) 58 880 83 31 lub drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej: kontakt@tvokazje.pl 鈥 z dopiskiem 鈥濳lub TV Okazje鈥. W tre艣ci Reklamacji nale偶y wskaza膰 imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisa膰 przyczyn臋 z艂o偶enia reklamacji. Reklamacje b臋d膮 rozpatrywane w terminie 30 (s艂ownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygni臋ciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za po艣rednictwem poczty lub poczt膮 elektroniczn膮.