搂 1
Postanowienia og贸lne
1
Niniejszy Regulamin okre艣la zasady dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedaj膮cego pod adresem https://tvokazje.pl, dalej jako 鈥濻klep Internetowy鈥.
2
Sprzedaj膮cym, zwanym r贸wnie偶 Us艂ugodawc膮, jest TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828. Kontakt z Us艂ugodawc膮 jest mo偶liwy pod nast臋puj膮cym numerem telefonu: 58 880 83 30, lub pod nast臋puj膮cym adresem e-mail: kontakt@tvo.pl
3
Korzystanie z us艂ugi biuletynu informacyjnego (Newsletter), w tym zawarcie umowy, wymaga posiadania przez Klienta nast臋puj膮cych urz膮dze艅 ko艅cowych i systemu teleinformatycznego: laptopa, komputera lub innego urz膮dzenia multimedialnego z dost臋pem do Internetu, dost臋pu do poczty elektronicznej, przegl膮darki internetowej i aktywnego adresu poczty elektronicznej.
搂 2
Przedmiot us艂ugi newsletter
1
Us艂uga Newsletter polega na przesy艂aniu przez Us艂ugodawc臋 na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomo艣ci zawieraj膮cych informacje dotycz膮ce oferty (w tym promocji) Sklepu Internetowego.
2
Korzystanie z us艂ugi Newsletter jest mo偶liwe po udost臋pnieniu co najmniej swojego adresu poczty elektronicznej w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru w celu otrzymywania informacji handlowych.
3
Rozpocz臋cie 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter nast膮pi po zawarciu umowy o korzystanie z us艂ugi Newsletter.
4
Poszczeg贸lne wiadomo艣ci wysy艂ane w ramach us艂ugi Newsletter stanowi膮 utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegaj膮 ochronie okre艣lonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w spos贸b niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Us艂ugodawcy mo偶e stanowi膰 naruszenie prawa.
5
Us艂uga Newsletter jest bezp艂atna i zawarta na czas nieoznaczony.
搂 3
Warunki korzystania
1
Z us艂ugi Newsletter mo偶e korzysta膰 ka偶dy Klient, kt贸ry na Stronie Internetowej na dedykowanym banerze lub w cz臋艣ci dotycz膮cej Newsletter poda sw贸j adres poczty elektronicznej, a nast臋pnie kliknie przycisk 鈥瀂apisz si臋鈥. Klikni臋cie wskazanego przycisku powoduje przes艂anie podanego adresu poczty elektronicznej do Us艂ugodawcy oraz uruchomienie 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter.
2
Klient ma prawo wypowiedzie膰 umow臋 o korzystanie z us艂ugi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z tej us艂ugi nast臋puje poprzez klikni臋cia na dole strony ostatniego otrzymanego od TVOKAZJE Newsletteru w link 鈥濧NULUJ SUBSKRYPCJ臉鈥
3
Us艂ugodawca mo偶e zawiesi膰 b膮d藕 zako艅czy膰 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klient贸w na podane przez nich adresy poczty elektronicznej.
4
Us艂ugodawca ma prawo do usuni臋cia nieprawid艂owego lub nieistniej膮cego adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta.
搂 4
Ochrona danych osobowych
1
Us艂ugodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter.
2
Podanie danych osobowych przez Us艂ugobiorc臋 jest dobrowolne, ale konieczne do 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter.
3
Us艂ugodawca umo偶liwia Klientom korzystanie z us艂ugi Newsletter w spos贸b anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Us艂ugobiorc臋 adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikacj臋 Klienta, a Klient nie poda艂 Us艂ugodawcy innych danych osobowych.
4
Us艂ugodawca zapewnia osobom, kt贸rych dane osobowe przetwarza, realizacj臋 uprawnie艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym 偶膮dania wydania ich kopii, 偶膮dania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usuni臋cia swoich danych oraz rezygnacji z us艂ugi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, na przyk艂ad do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
5
Dane osobowe przechowywane s膮 do czasu wycofania zgody na otrzymywanie us艂ugi Newsletter, a po tym okresie na podstawie uzasadnionego interesu administratora (na przyk艂ad obrona przed roszczeniami).
6
Dane osobowe dotycz膮ce Klienta s膮 chronione przez Us艂ugodawc臋 przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, a tak偶e przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze艅 technicznych i organizacyjnych.
7
Wi臋cej informacji dotycz膮cych ochrony danych osobowych, w tym informacje o prawach osoby, kt贸rej dane dotycz膮 dost臋pne jest w Polityce Prywatno艣ci.
搂 5
Kupony rabatowe
1
Kupony rabatowe to bony z kodami uprawniaj膮cymi do zni偶ki, kt贸re nie znajduj膮 si臋 w sprzeda偶y, s膮 wydawane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych / newsletterowych i maj膮 okre艣lony termin wa偶no艣ci.
2
Jeden kupon rabatowy mo偶na wykorzysta膰 tylko w ramach jednego Zam贸wienia, w okre艣lonym czasie i tylko przy zakupie Produkt贸w nieprzecenionych lub wy艂膮cznie Produkt贸w wskazanych przez Sprzedaj膮cego. Kupony rabatowe nie 艂膮cz膮 si臋 z innymi kuponami i akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Sprzedaj膮cego. W przypadku ch臋ci zakupu kilku Produkt贸w, przecenionych i nieprzecenionych lub wskazanych przez Sprzedaj膮cego, kupon rabatowy obni偶a cen臋 wy艂膮cznie Produkt贸w nieprzecenionych lub wskazanych przez Sprzedaj膮cego. Kupon rabatowy nie obni偶a warto艣ci dekodera Evobox oraz produkt贸w z kategorii Zabawki.
3
Kupony rabatowe mog膮 by膰 wykorzystane dla zam贸wie艅 o warto艣ci powy偶ej 150 z艂otych, rabat nie obejmuje us艂ug dodatkowych gwarancji czy koszt贸w wysy艂ki.
4
Kupony rabatowe uprawniaj膮 do obni偶enia ceny Produktu (Produkt贸w) maksymalnie o 99% warto艣ci danego Produktu. Kupon rabatowy nie mo偶e zosta膰 wyp艂acony got贸wk膮. Kupon nie jest oprocentowany.
5
Zwrot kuponu rabatowego nie przys艂uguje, gdy Produkt (Produkty) zostan膮 zwr贸cone (w ca艂o艣ci albo w cz臋艣ci).
6
Kupony rabatowe mog膮 zosta膰 wykorzystane jedynie przed zako艅czeniem sk艂adania Zam贸wienia. P贸藕niejsze ich wykorzystanie nie jest mo偶liwe.
搂 6
Post臋powanie reklamacyjne
1
Us艂ugobiorca mo偶e zg艂asza膰 zastrze偶enia zwi膮zane z us艂ug膮 Newsletter w formie reklamacji.
2
Us艂ugodawca rozpatruje reklamacj臋 w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3
Reklamacje dotycz膮ce us艂ugi Newsletter nale偶y sk艂ada膰 na adres poczty elektronicznej kontakt@tvo.pl, lub pisemnie na adres Us艂ugodawcy wskazany w 搂 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
4
W reklamacji prosimy poda膰 dane osoby zg艂aszaj膮cej reklamacj臋 (imi臋 i nazwisko, dane kontaktowe), a tak偶e opis przyczyny uzasadniaj膮cej reklamacj臋.
搂 7
Postanoweinia ko艅cowe
1
Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 01 czerwca 2019 roku.
2
Prawem w艂a艣ciwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a s膮dami s膮dy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba 偶e co innego wynika z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.