REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PLIKÓW COOKIES


Administratorem danych zgromadzonych drogą elektroniczną jest:

TVO Sp. z o.o.
siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462,
o numerze NIP 9581665816 oraz REGON 222079828 

Podmiotami współpracującymi są:

banner-payu-new.jpg