搂 1
Definicje
W Regulaminie, o ile nie zastrze偶ono inaczej, terminy pisane wielk膮 liter膮 maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:
1
KLIENT: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, lecz posiadaj膮ca zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra na zasadach okre艣lonych w Regulaminie dokonuje zakup贸w w Sklepie Internetowym.
2
KONSUMENT: Klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, dokonuj膮cy zakup贸w w Sklepie Internetowym w zakresie niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.聽Postanowienia Regulaminu dotycz膮ce konsumenta stosuje si臋 r贸wnie偶 do osoby fizycznej zawieraj膮cej Umow臋 sprzeda偶y bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
3
KONTO: strona w Sklepie Internetowym, na kt贸rej Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu (bezpo艣rednio na stronie lub za po艣rednictwem zewn臋trznych us艂ugodawc贸w: Facebook i Google) mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia na Produkty, przegl膮da膰 histori臋 dotychczasowych zakup贸w, ma dost臋p do swoich danych osobowych i mo偶e je modyfikowa膰.
4
REGULAMIN: niniejszy regulamin okre艣laj膮cy zasady sprzeda偶y Produkt贸w w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 oraz 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
5
SKLEP INTENETOWY: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Sprzedaj膮cego pod adresem www.tvokazje.pl.
6
SPRZEDAJ膭CY: sp贸艂ka pod firm膮 TVO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z聽siedzib膮 w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828, 艣wiadcz膮ca us艂ugi sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu Internetowego na zasadach okre艣lonych w聽Regulaminie.
7
PRODUKTY: towary, kt贸re mo偶na zamawia膰 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
8
UMOWA SPRZEDA呕Y: umowa sprzeda偶y Produkt贸w w rozumieniu ustawy z dnia 23聽kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny zawarta pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Klientem za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.
9
ZAM脫WIENIE: o艣wiadczenie woli Klienta okre艣laj膮ce rodzaj i liczb臋 Produkt贸w, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y.
搂 2
Postanowienia og贸lne
1
Regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
2
Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie si臋 z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowie艅.
3
Sprzedaj膮cy 艣wiadczy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego nast臋puj膮ce us艂ugi:
 • sprzeda偶y Produkt贸w znajduj膮cych si臋 w Sklepie Internetowym;
 • udzielania Klientom informacji o Produktach dost臋pnych w Sklepie Internetowym
 • dostarczania informacji marketingowych i handlowych drog膮 elektroniczn膮.
4
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym s膮 fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.
5
Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga spe艂nienia przez system teleinformatyczny Klienta nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych: przegl膮darka internetowa Internet Explorer (ver. 10), Google Chrome (ver. 14) oraz Mozilla Firefox (ver. 11) lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 aplikacji JavaScript. Minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu 320 脳 240 (4:3) pikseli.
6
Klient przyjmuje do wiadomo艣ci i akceptuje, 偶e zakazane jest dostarczanie tre艣ci niezgodnych z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci tre艣ci naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich oraz tre艣ci naruszaj膮cych og贸lnie przyj臋te normy spo艂eczne, jak r贸wnie偶 zakazane jest dostarczanie tre艣ci powoduj膮cych zak艂贸cenie pracy lub przeci膮偶enie system贸w teleinformatycznych.
7
Sprzedaj膮cy dok艂ada wszelkich stara艅, by 艣wiadczone us艂ugi w ramach Sklepu Internetowego by艂y na najwy偶szym poziomie, jednak偶e nie wyklucza to mo偶liwo艣ci czasowego zawieszenia dost臋pno艣ci Sklepu Internetowego w przypadku konieczno艣ci przeprowadzenia konserwacji, przegl膮du, wymiany sprz臋tu lub te偶 w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
8
Sprzedaj膮cy wykorzystuje pliki cookies w celach okre艣lonych w Polityce prywatno艣ci i stosowania plik贸w cookies. Klient ma mo偶liwo艣膰 korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale mo偶e to oznacza膰, 偶e niekt贸re funkcje lub us艂ugi Sklepu Internetowego nie b臋d膮 dzia艂a膰 poprawnie. Je艣li Klient nie wyra偶a zgody na korzystanie z plik贸w cookies, powinien w dowolnym momencie zaznaczy膰 w ustawieniach przegl膮darki w艂a艣ciw膮 opcj臋 dotycz膮c膮 odrzucania plik贸w cookies. Szczeg贸艂owe regulacje dotycz膮ce wykorzystywania plik贸w cookies znajduj膮 si臋 w Polityce prywatno艣ci i stosowania plik贸w cookies.
9
Prawa wy艂膮czne do tre艣ci udost臋pnianych w ramach us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci prawa autorskie, nazw臋 Sklepu Internetowego, znaki towarowe Sprzedaj膮cego oraz producent贸w Produkt贸w, wchodz膮ce w ich sk艂ad elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegaj膮 ochronie prawnej i przys艂uguj膮 Sprzedaj膮cemu lub podmiotom, z kt贸rymi Sprzedaj膮cy zawar艂 stosowne umowy.
10
Klient ma dost臋p do Regulaminu nieodp艂atnie za po艣rednictwem Strony Internetowej. Sprzedaj膮cy udost臋pnia Regulamin w formacie PDF umo偶liwiaj膮cym jego zapisanie na trwa艂ym no艣niku na urz膮dzeniu Klienta.
11
Strona Internetowa jest administrowana i redagowana przez Sprzedaj膮cego.
12
Rejestracja na Stronie Internetowej jest bezp艂atna.
13
Wypowiedzeniu mo偶e ulec umowa o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym (na przyk艂ad prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). Klient mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w ze skutkiem natychmiastowym poprzez z艂o偶enie o艣wiadczenia o rozwi膮zaniu umowy na adres e-mail: kontakt@tvo.pl lub w formie pisemnej na adres: TVO sp. z o.o., ul. Kielecka 5, 81-303 Gdynia. Sprzedaj膮cy mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi Konta Klienta z wa偶nych przyczyn, do kt贸rych w szczeg贸lno艣ci nale偶y naruszenie przez Klienta kt贸regokolwiek z postanowie艅 ust. 6 niniejszego paragrafu z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, przesy艂aj膮c Klientowi o艣wiadczenie o wypowiedzeniu umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail Klienta. Realizacja zam贸wie艅 Produkt贸w z艂o偶onych do chwili rozwi膮zania umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Konta Klienta podlega postanowieniom Regulaminu. W przypadku wyst膮pienia wy偶ej wskazanego przypadku okre艣lonego w ust. 6 niniejszego paragrafu, Sprzedaj膮cy ma prawo 鈥 niezale偶nie od wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Konta Klienta 鈥 do zablokowania mo偶liwo艣ci korzystania z Konta Klientowi, kt贸ry dostarcza tre艣ci niezgodne z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, jak r贸wnie偶 tre艣ci powoduj膮ce zak艂贸cenie pracy lub przeci膮偶enie system贸w teleinformatycznych.
14
Sprzedaj膮cy mo偶e usun膮膰 Konto Klienta (wraz z danymi Zam贸wie艅), kt贸ry przez okres 2 (s艂ownie: dw贸ch) lat nie zalogowa艂 si臋 na Koncie. Powy偶sze nie dotyczy Klient贸w b臋d膮cych uczestnikami Klubu TV Okazje lub Klient贸w posiadaj膮cych aktualn膮 us艂ug臋 Gwarancji Rozszerzonej. Celem usuni臋cia Konta Sprzedaj膮cy po up艂ywie okresu wskazanego w zdaniu pierwszym wy艣le na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji Konta informacj臋, 偶e brak zalogowania si臋 przez Klienta na Konto w terminie 1 (s艂ownie: jednego) miesi膮ca od dnia otrzymania tej informacji umo偶liwi Sprzedaj膮cemu usuni臋cie Konta. Regulacja okre艣lona w niniejszym ust臋pie ma zastosowanie tak偶e do Klient贸w, kt贸rzy nie logowali si臋 na Konto przed dniem wej艣cia w 偶ycie tego postanowienia.
15
Sprzedaj膮cy mo偶e usun膮膰 dane Zam贸wienia w przypadku Klienta nieposiadaj膮cego Konta po up艂ywie 2 (s艂ownie: dw贸ch) lat od dnia odbioru przez Klienta Produktu, kt贸rego dotyczy dane Zam贸wienie. Powy偶sze nie dotyczy Klient贸w b臋d膮cych uczestnikami Klubu TV Okazje lub Klient贸w posiadaj膮cych aktualn膮 us艂ug臋 Gwarancji Rozszerzonej. Regulacja okre艣lona w niniejszym ust臋pie ma zastosowanie tak偶e do Klient贸w, kt贸rzy z艂o偶yli Zam贸wienie przed dniem wej艣cia w 偶ycie tego postanowienia.
16
Korzystanie z funkcjonalno艣ci Strony Internetowej jest dobrowolne.
搂 3
Sk艂adanie zam贸wie艅
1
Sprzedaj膮cy prowadzi w Sklepie Internetowym sprzeda偶 detaliczn膮 Produkt贸w przy wykorzystywaniu 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰. Zam贸wienia przyjmowane s膮 przez Stron臋 Internetow膮. Katalog Produkt贸w znajduje si臋 na Stronie Internetowej.
2
Produkty mo偶na r贸wnie偶 zam贸wi膰 przez ca艂膮 dob臋 wysy艂aj膮c e-mail na adres kontakt@tvo.pl lub dzwoni膮c pod numer 58 880 83 30.
3
Zamawianie Produkt贸w w Sklepie Internetowym sk艂ada si臋 z pi臋ciu g艂贸wnych etap贸w.
 • wyb贸r Produktu;
 • wyb贸r opcji dostawy,
 • z艂o偶enie Zam贸wienia,
 • potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia i przyj臋cie Zam贸wienia do realizacji,
 • dokonanie p艂atno艣ci za Produkt.
4
Wszystkie ceny Produkt贸w w Sklepie Internetowym s膮 cenami brutto podanymi w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) w stawce obowi膮zuj膮cej w momencie sk艂adania Zam贸wienia. Podane ceny nie obejmuj膮 koszt贸w dostawy. Koszty dostawy s膮 wskazane w trakcie wybierania Produkt贸w i dodane do ceny Produkt贸w podczas sk艂adania Zam贸wienia. Przed zatwierdzeniem Zam贸wienia Klient mo偶e r贸wnie偶 samodzielnie sprawdzi膰 koszty dostawy na Stronie Internetowej w zak艂adce 鈥瀂wroty, reklamacje i koszt dostawy鈥. Ca艂kowita warto艣膰 Zam贸wienia jest prezentowana w spos贸b wyra藕ny i jednoznaczny bezpo艣rednio przed z艂o偶eniem przez Klienta Zam贸wienia.
5
W celu realizacji Zam贸wienia Klient jest zobowi膮zany do podania wszystkich niezb臋dnych danych umo偶liwiaj膮cych jego realizacj臋, to jest prawid艂owo podaje dane kontaktowe, w tym adres, na kt贸ry Sprzedawca wy艣le zakupiony Produkt (ulica, numer domu, miejscowo艣膰 wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie s膮 kompletne, Sprzedaj膮cy skontaktuje si臋 z Klientem. Je偶eli kontakt z Klientem nie b臋dzie mo偶liwy, Sprzedaj膮cy ma prawo do anulowania Zam贸wienia. W przypadku anulowania Zam贸wienia, je艣li zap艂ata za przedmiot Zam贸wienia zosta艂a dokonana z g贸ry, Sprzedaj膮cy zwr贸ci Klientowi zap艂acon膮 kwot臋 zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
6
Z艂o偶enie przez Klienta Zam贸wienia drog膮 telefoniczn膮 wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 poniesienia przez niego koszt贸w po艂膮czenia telefonicznego. Op艂aty te nie s膮 pobierane przez Sprzedaj膮cego, ale przez dostawc臋 publicznie dost臋pnych us艂ug telekomunikacyjnych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, z kt贸rego us艂ug korzysta Klient. Koszt po艂膮czenia naliczany jest wed艂ug taryf operatora us艂ug telekomunikacyjnych, z kt贸rych korzysta Klient.
搂 4
Realizacja zam贸wie艅
1
Do zawarcia Umowy sprzeda偶y dochodzi poprzez z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia jego przyj臋cia przez Sprzedaj膮c膮.
2
W wyniku zawarcia Umowy sprzeda偶y Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 przenie艣膰 na Klienta w艂asno艣膰 Produktu i wyda膰 mu Produkt, za艣 Klient jest zobowi膮zany odebra膰 Produkt i zap艂aci膰 Sprzedaj膮cemu cen臋.
3
Klient sk艂ada Zam贸wienie dokonuj膮c wyboru Produktu i umieszczaj膮c go w 鈥瀔oszyku鈥.
4
Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Klient otrzyma automatyczn膮 odpowied藕 ze Sklepu Internetowego potwierdzaj膮c膮 z艂o偶enie Zam贸wienia na wskazany adres e-mail.
5
Potwierdzaj膮c przyj臋cie Zam贸wienia Sprzedaj膮cy podaje Klientowi numer, przedmiot i warto艣膰 zam贸wienia, w tym koszty dostawy.
6
P艂atno艣ci w Sklepie Internetowym mo偶na dokona膰:
 • got贸wk膮 przy odbiorze Produktu (dalej zwane 鈥瀦a pobraniem鈥),
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedaj膮cego o numerze 55 1240 1040 1111 0010 6343 8928,
 • za po艣rednictwem elektronicznego systemu realizacji transakcji p艂atniczych on-line PayU: szybkim przelewem, kart膮 kredytow膮 lub p艂atnicz膮 (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro).
 • za po艣rednictwem instytucji finansowej udzielaj膮cej kredyt贸w konsumenckich. Mo偶liwo艣膰 dokonania zap艂aty systemem ratalnym zale偶y od spe艂nienia dodatkowych warunk贸w instytucji finansowej oferuj膮cej t臋 form臋 p艂atno艣ci. Us艂ug臋 realizuje Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzib膮 we Wroc艂awiu (54-202) przy ulicy Legnickiej 48 bud. C-D, KRS 0000039887. Szczeg贸艂owe warunki korzystania z us艂ugi s膮 dost臋pne na stronie internetowej instytucji kredytowej pod adresem Regulamin zawierania umowy kredytu przez internet.
7
W przypadku wyboru formy p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣膰 powinna by膰 dokonana w ci膮gu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomo艣ci e-mail potwierdzaj膮cej z艂o偶enie Zam贸wienia. W przypadku wyboru formy p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 b膮d藕 kredytow膮, karty obci膮偶ane s膮 w ci膮gu 24 godzin od z艂o偶enia Zam贸wienia.
8
W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez Klienta kart膮 p艂atnicz膮, Sprzedaj膮cy dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p艂atniczej Zamawiaj膮cego.
9
Produkt jest wysy艂any po otrzymaniu zap艂aty, a w przypadku p艂atno艣ci dokonywanej kart膮 p艂atnicz膮 termin dostawy liczy si臋 od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
10
Po wyborze przez Klienta opcji p艂atno艣ci 鈥瀦a pobraniem鈥 nale偶no艣膰 za Zam贸wienie nale偶y ui艣ci膰 podczas odbioru Produktu po dostarczeniu przez firm臋 kuriersk膮. W przypadku nieodebrania Produktu Sprzedaj膮cy mo偶e dochodzi膰 od Klienta koszt贸w wysy艂ki i zwrotu nieodebranego Produktu.
11
Sprzedaj膮cy nie stosuje domy艣lnych opcji z ukrytymi p艂atno艣ciami.
12
Dostawa Produktu odbywa si臋 za po艣rednictwem nast臋puj膮cych us艂ug: Poczta Polska Kurier 48, kuriera Fedex, Inpost Paczkomaty oraz dostawy do punkt贸w odbioru: Kiosk Ruchu, 呕abka, Orlen, Biedronka oraz innych oddzia艂贸w Poczty Polskiej.
13
Koszty dostawy zale偶膮 od warto艣ci zam贸wienia oraz wagi i wymiar贸w paczki. Dostawa towaru odbywa si臋 w wybrany przez Klienta i okre艣lony w Zam贸wieniu spos贸b.
14
Aktualny cennik zawieraj膮cy informacje o kosztach dostawy dost臋pny jest na Stronie Internetowej w zak艂adce 鈥瀂wroty, reklamacje i koszt dostawy鈥.
15
Wszelkie p艂atno艣ci mi臋dzy stronami nast臋puj膮 poprzez zap艂at臋 sumy nominalnej wyra偶onej w z艂otych polskich.
16
Rezygnacja z realizacji lub modyfikacja Zam贸wienia jest mo偶liwa do momentu wysy艂ki Produktu.
17
Wprowadzenie zmian w Zam贸wieniu jest mo偶liwe poprzez kontakt ze Sprzedaj膮cym pod adresem e-mail: kontakt@tvo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonicznie 58 880 83 30.
18
Na ka偶dy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
19
Realizacja Zam贸wienia nast臋puje najp贸藕niej w terminie 30 dni po z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia i uzyskaniu potwierdzenia z艂o偶enia Zam贸wienia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
20
Je偶eli Sprzedaj膮cy nie mo偶e spe艂ni膰 艣wiadczenia z tego powodu, 偶e Produkt nie jest dost臋pny, Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od zawarcia Umowy sprzeda偶y, zawiadamia o tym Klienta oraz zwraca Klientowi ca艂膮 otrzyman膮 od niego sum臋 pieni臋偶n膮.
21
W przypadku przej艣ciowej niemo偶no艣ci realizacji Zam贸wienia w terminie okre艣lonym w Regulaminie z uwagi na czasowy brak zam贸wionego Produktu lub zam贸wionej ilo艣ci Produktu, Sprzedaj膮cy telefonicznie lub za pomoc膮 poczty elektronicznej powiadomi niezw艂ocznie Klienta o tej okoliczno艣ci proponuj膮c inny termin realizacji Zam贸wienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zam贸wienia. W takim przypadku Sprzedaj膮cy zwr贸ci Klientowi ca艂膮 otrzyman膮 od niego sum臋 pieni臋偶n膮.
搂 5
Kupony rabatowe
1
Kupony rabatowe to bony z kodami uprawniaj膮cymi do zni偶ki, kt贸re nie s膮 w sprzeda偶y, s膮 wydawane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych i maj膮 okre艣lony okres wa偶no艣ci
2
Jeden kupon rabatowy mo偶na wykorzysta膰 tylko w ramach jednego Zam贸wienia, w okre艣lonym czasie i tylko przy zakupie Produkt贸w nieprzecenionych albo wy艂膮cznie Produkt贸w wskazanych przez Sprzedaj膮cego. Kupony rabatowe nie 艂膮cz膮 si臋 z innymi kuponami i akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Sprzedaj膮c膮. W przypadku ch臋ci zakupu kilku Produkt贸w, przecenionych i nieprzecenionych (albo wskazanych przez Sprzedaj膮cego jak wy偶ej), kupon rabatowy obni偶a cen臋 wy艂膮cznie Produkt贸w nieprzecenionych (albo wskazanych przez Sprzedaj膮cego). Kupony rabatowe mog膮 by膰 powi膮zane z minimaln膮 warto艣ci膮 zakupu.
3
Kupon rabatowy uprawnia do obni偶enia ceny Produktu (Produkt贸w) maksymalnie o 99% warto艣ci poszczeg贸lnego Produktu. Kupon rabatowy nie mo偶e zosta膰 wyp艂acony got贸wk膮. Kupon nie jest oprocentowany.
4
Zwrot kuponu rabatowego nie przys艂uguje, gdy Produkt (Produkty) zostan膮 ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo zwr贸cone.
5
Kupony rabatowe mog膮 zosta膰 wykorzystane jedynie przed zako艅czeniem sk艂adania Zam贸wienia. P贸藕niejsze wykorzystanie nie jest mo偶liwe.
搂 6
Odst膮pienie od umowy
1
W okresie 30 dni od dnia dor臋czenia Produktu (nie dotyczy produkt贸w wirtualnych) Konsument ma prawo odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c pisemne o艣wiadczenie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. W razie odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowi膮za艅. To co strony 艣wiadczy艂y ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Produktu powinien nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od dnia odst膮pienia od umowy.聽
2
Konsument mo偶e wykona膰 prawo odst膮pienia od umowy poprzez przes艂anie za艂膮czonego do niniejszego dokumentu wype艂nionego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy b膮d藕 z艂o偶y膰 jakiekolwiek inne pisemne o艣wiadczenie, w kt贸rym poinformuje o odst膮pieniu od umowy.
3
Zwracany Produkt w ramach ustawowego prawa odst膮pienia od umowy powinien by膰 przes艂any na koszt Konsumenta na adres:

TVO sp. z o.o.

Centrum Logistyczne IPS

ul. Inwestor贸w 13

39-300 Mielec

4
Zwrot zap艂aty za Produkt i koszt贸w dostawy Produktu poniesionych przy zakupie przez Konsumenta nast膮pi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. Je偶eli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, 偶e Sprzedaj膮cy sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5
Prawo odst膮pienia od umowy w okresie 30 dni od dor臋czenia Produktu nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w:
 • 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedaj膮cy wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedaj膮cego utraci prawo odst膮pienia od umowy;
 • w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedaj膮cy nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedaj膮cy nie ma kontroli;
 • w kt贸rej Konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedaj膮cy do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Sprzedaj膮cy 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
 • o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
6
W przypadku Klient贸w nieposiadaj膮cych statusu Konsumenta zasady i terminy odst膮pienia od umowy reguluj膮 przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny.
搂 7
Procedura reklamacji i warunki korzystania z grarancji
1
Produkt mo偶e posiada膰 gwarancj臋 producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela, importera lub Sprzedaj膮cego. Uprawnienia wynikaj膮ce z gwarancji nale偶y wykonywa膰 zgodnie z zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej warunkami gwarancji okre艣lonymi przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela, importera lub Sprzedaj膮cego. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mog膮 by膰 zg艂aszane gwarantom we wskazanej w karcie gwarancyjnej sieci serwisowej b膮d藕 za po艣rednictwem Dzia艂u Obs艂ugi Sprzedaj膮cego lub osobi艣cie w serwisie Sprzedaj膮cego pod adresem: TVO sp. z o.o., Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestor贸w 13, 39-300 Mielec. Sprzedaj膮cy udziela gwarancji na terenie Rzeczypospolitej Polski wy艂膮cznie na zasadach i warunkach okre艣lonych w karcie gwarancyjnej do艂膮czonej do Produktu oraz dost臋pnej na Stronie Internetowej w zak艂adce 鈥瀂wroty, reklamacje i koszt dostawy鈥.
2
Sprzedaj膮cy jest zobowi膮zany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedaj膮cy ponosi wobec Klienta odpowiedzialno艣膰 za wady towaru na zasadach okre艣lonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny, w szczeg贸lno艣ci w przepisach art. 556 i nast臋pnych tej ustawy.
3
Sprzedaj膮cy jest odpowiedzialny wobec Klienta, je偶eli Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia). W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klientowi przys艂uguje w szczeg贸lno艣ci uprawnienie do z艂o偶enia reklamacji w terminie dw贸ch lat od daty dor臋czenia Produktu i jednego roku od daty stwierdzenia wady Produktu.
4
W sytuacji wyst膮pienia wady Klient mo偶e z艂o偶y膰 Sprzedaj膮cemu reklamacj臋 z tytu艂u r臋kojmi i za偶膮da膰:
 • naprawy Produktu;
 • wymiany Produktu na wolny od wad;
 • obni偶enia ceny Produktu;
 • dst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, o ile wada jest istotna.
5
Wyb贸r 偶膮dania zale偶y od Klienta. Sprzedaj膮cy jest uprawniony pod pewnymi warunkami zaproponowa膰 inne rozwi膮zanie, ale mo偶e to si臋 odby膰 z uwzgl臋dnieniem takich okoliczno艣ci jak:
 • 艂atwo艣膰 i szybko艣膰 wymiany Produktu na nowy;
 • charakter wady 鈥 istotna czy nieistotna;
 • oto, czy Produkt by艂 wcze艣niej reklamowany.
6
Je偶eli Klient 偶膮da wymiany Produktu lub jego naprawy, Sprzedaj膮cy mo偶e odm贸wi膰 spe艂nienia tego 偶膮dania pod warunkiem, 偶e rozwi膮zanie wskazane przez Klienta by艂oby niemo偶liwe do zrealizowania dla Sprzedaj膮cego albo w por贸wnaniu z drugim z mo偶liwych 偶膮da艅 wymaga艂aby nadmiernych koszt贸w. Je偶eli Klientem jest przedsi臋biorca, Sprzedaj膮cy mo偶e odm贸wi膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady tak偶e wtedy, gdy koszty zado艣膰uczynienia temu obowi膮zkowi przewy偶szaj膮 cen臋 Produktu.
7
W przypadku stwierdzenia wady Klient powinien odes艂a膰 reklamowany Produkt wraz z informacj膮 o przyczynie reklamacji na adres:

TVO sp. z o.o.

Centrum Logistyczne IPS

ul. Inwestor贸w 13

39-300 Mielec

Wz贸r zg艂oszenia reklamacji znajduje si臋 na Stronie Internetowej w zak艂adce 鈥瀂wroty, reklamacje i koszt dostawy鈥. Formularz stanowi jedynie przyk艂ad, z kt贸rego Klient nie musi korzysta膰 ani si臋 nim kierowa膰. Wskazane jest jednak, aby zg艂oszenie reklamacji zawiera艂o w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na kt贸ry ma zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, dat臋 nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dok艂adny opis wady oraz dat臋 jej stwierdzenia, 偶膮danie Klienta, a tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zg艂oszeniem reklamacji nale偶y dostarczy膰 Sprzedaj膮cemu dow贸d zakupu Produktu. Mo偶e to by膰 na przyk艂ad kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty p艂atniczej lub inny dow贸d. Koszty poniesione przez Klienta zwi膮zane z odes艂aniem reklamowanego Produktu zostan膮 zwr贸cone przez Sprzedaj膮cego.
8
Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym post臋powaniu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzy艣膰 Klienta Sprzedaj膮cy w rozs膮dnym czasie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. W przypadku braku mo偶liwo艣ci wymiany Produktu, usuni臋cia wady Produktu lub obni偶enia ceny, Sprzedaj膮cy zwr贸ci nale偶no艣膰 niezw艂ocznie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
9
Klient nabywaj膮cy Produkt w celu zwi膮zanym bezpo艣rednio z jego z dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮 (Klient nieb臋d膮cy Konsumentem) ma prawo z艂o偶y膰 reklamacj臋 stosownie do obowi膮zuj膮cych w tym zakresie przepis贸w prawa, przy czym odpowiedzialno艣膰 Sprzedaj膮cego z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza si臋 do kwoty, jak膮 Klient zap艂aci艂 Sprzedaj膮cemu za nabycie Produktu.
10
Klient mo偶e wykonywa膰 uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi niezale偶nie od uprawnie艅 wynikaj膮cych z gwarancji. Wykonanie uprawnie艅 z gwarancji nie wp艂ywa na odpowiedzialno艣膰 Sprzedaj膮cego z tytu艂u r臋kojmi. Jednak偶e w razie wykonywania przez Klienta uprawnie艅 z gwarancji bieg terminu na wykonanie uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedaj膮cego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z gwarancji albo bezskutecznego up艂ywu czasu na ich wykonanie.
11
Sprzedaj膮cy podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia poprawnego dzia艂ania Sklepu Internetowego. Zg艂oszona przez Klienta reklamacja dotycz膮ca nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu Sklepu Internetowego powinna zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci: opis sprawy, kt贸rej dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu Zam贸wienia oraz adres e-mail lub adres do korespondencji, na kt贸ry ma zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, kt贸ry jest inny ni偶 adres e-mail podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu Zam贸wienia, a tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nast膮pi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zg艂oszenia przez Sprzedaj膮cego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zg艂oszeniu reklamacji.
搂 8
Dane osobowe
1
Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub sk艂adania Zam贸wienia dla cel贸w realizacji Umowy sprzeda偶y s膮 przetwarzane przez Sprzedaj膮cego, kt贸ry jest administratorem danych osobowych.
2
Klient ma prawo wgl膮du do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia, cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie, z艂o偶enia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem, poprawiania ich oraz 偶膮dania usuni臋cia.
3
Wi臋cej informacji dotycz膮cych ochrony danych osobowych, w tym o celach przetwarzania oraz prawach osoby, kt贸rej dane dotycz膮 dost臋pne jest w Polityce Prywatno艣ci
搂 9
Zmiana regulaminu
1
Sprzedaj膮cy zastrzega prawo zmiany postanowie艅 Regulaminu mi臋dzy innymi w przypadku zmiany obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa maj膮cych zastosowanie do 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 lub transakcji zawieranych na odleg艂o艣膰, jak r贸wnie偶 w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego dotycz膮cej us艂ug lub zmiany oferty Sprzedaj膮cego zamieszczanej na Stronie Internetowej, z zastrze偶eniem, 偶e zmiany Regulaminu maj膮 na celu dostosowanie tre艣ci Regulaminu do oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie w terminie wskazanym przez Sprzedaj膮cego na Stronie Internetowej. Klienci posiadaj膮cy Konto zostan膮 dodatkowo powiadomieni przez Sprzedaj膮cego o zmianie Regulaminu poprzez przes艂anie wiadomo艣ci na adres e-mail wskazanej przez nich w formularzu rejestracyjnym nie p贸藕niej ni偶 na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmieniony Regulamin b臋dzie wi膮za膰 Klienta, kt贸ry zarejestrowa艂 Konto w Sklepie Internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie o艣wiadczy Sprzedaj膮cemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o wypowiedzeniu umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Konta Klienta w spos贸b wskazany w 搂 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu.
2
Zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wprowadzenia zmian do Regulaminu s膮 realizowane na podstawie postanowie艅 obowi膮zuj膮cych w dniu z艂o偶enia Zam贸wienia.
搂 10
Postanowienia ko艅cowe
1
Uznanie poszczeg贸lnych postanowie艅 Regulaminu w spos贸b przewidziany prawem za niewa偶ne b膮d藕 bezskuteczne nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 czy skuteczno艣膰 pozosta艂ych jego postanowie艅. W miejscu niewa偶nego b膮d藕 bezskutecznego postanowienia zastosowana b臋dzie regu艂a, kt贸ra jest najbli偶sza celom tego postanowienia.
2
Informacje o Produktach prezentowanych na Stronie Internetowej nie stanowi膮 oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny.
3
Umowa sprzeda偶y mo偶e by膰 zawarta wy艂膮cznie w j臋zyku polskim.
4
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5
Spory wynikaj膮ce ze stosowania Regulaminu i w zwi膮zku z wykonywaniem zawartych um贸w mi臋dzy Sprzedaj膮cym a Klientem b臋d膮 rozpatrywane przez s膮d w艂a艣ciwy wed艂ug przepis贸w o w艂a艣ciwo艣ci miejscowej i rzeczowej zgodnie z ustaw膮 z dnia 17 listopada 1964 roku 鈥 Kodeks post臋powania cywilnego.
6
Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 przed Sta艂ym Polubownym S膮dem Konsumenckim przy w艂a艣ciwym terenowo Wojew贸dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dost臋pu do wy偶ej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania spor贸w znajduj膮 si臋 pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zak艂adce 鈥濸olubowne rozwi膮zywanie spor贸w konsumenckich鈥 (Strona g艂贸wna > Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Polubowne rozwi膮zywanie spor贸w konsumenckich). Mo偶liwo艣膰, o kt贸rej mowa w niniejszym ust臋pie, nie przys艂uguje osobie fizycznej zawieraj膮cej Umow臋 sprzeda偶y bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
7
Zgodnie z ustaw膮 z dnia 11 wrze艣nia 2015 roku o zu偶ytym sprz臋cie elektrycznym i elektronicznym Klient kupuj膮c sprz臋t elektryczny lub elektroniczny ma mo偶liwo艣膰 zwr贸ci膰 stary (zu偶yty) sprz臋t tego samego rodzaju w ilo艣ci odpowiadaj膮cej liczbie zakupionego Produktu Sprzedaj膮cemu na adres: TVO sp. z o.o., Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestor贸w 13, 39-300 Mielec. Koszty przesy艂ki zu偶ytego sprz臋tu ponosi Klient.
8
Kontakt ze Sprzedaj膮cym jest mo偶liwy pod nast臋puj膮cym numerem telefonu: 58 880 83 30 lub pod nast臋puj膮cym adresem e-mail: kontakt@tvo.pl.
9
Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w 偶ycie z dniem 15 wrze艣nia 2021 roku.