Biblia Świętej Rodziny

Dokładnie w 1055 lat od Chrztu Polski dokonanego w 966 roku przez Mieszka I, prezentujemy Biblię Świętej Rodziny, wydaną w limitowanym nakładzie nawiązującym do daty wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat. Oznacza to, że jest tylko 966 egzemplarzy tego wyjątkowego Pisma Świętego. Jest to wydanie dedykowane polskim rodzinom.

  • Tylko w TV Okazje!
  • Unikatowe wydanie
  • Ręcznie wykonana oprawa jubilerska
  • Limitowany nakład: tylko 966 egzemplarzy

Biblia Świętej Rodziny

Model: BSR

Wysyłka: 48h (dni rob.)

Koszt przesyłki: GRATIS

Nutri Ekstraktor

Biblia Świętej Rodziny

Dokładnie w 1055 lat od Chrztu Polski dokonanego w 966 roku przez Mieszka I, prezentujemy Biblię Świętej Rodziny, wydaną w limitowanym nakładzie nawiązującym do daty wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat. Oznacza to, że jest tylko 966 egzemplarzy tego wyjątkowego Pisma Świętego. Jest to wydanie dedykowane polskim rodzinom.

Chrzest Polski to jedno z najważniejszych, początkujące kolejne wydarzenia w dziejach naszego narodu i polskiego chrześcijaństwa. Jego filarem jest rodzina, czyli podstawa rozwoju duchowego i kulturowego Polski, motyw przewodni tego niezwykłego wydania Biblii. Patronem rodzin, który przez cały pontyfikat im błogosławił był i jest Św. Jan Paweł II, którego komentarze do każdej Księgi na 360 stronach uzupełniają to wydanie, tak jak zdjęcie, herb i osobiste błogosławieństwo Papieża z 2005 roku, dar duchowy dla rodzin.

Święta Rodzina jest niedoścignionym wzorem świętości i zawierzenia Bogu dla każdej rodziny. Nie ma lepszego przykładu słuchania Słowa Bożego, wypełniania Jego Woli i życia we wzajemnym poszanowaniu oraz służeniu sobie. To symbol wzajemnej miłości, oddania, opieki i wierności, który przyświeca wielu polskim domom. Święta Rodzina jest także znakiem poznania Słowa Bożego, co każdy z nas może uczynić poprzez lekturę Pisma Świętego.

Biblia Świętej Rodziny jest znakomitym przewodnikiem wspólnej, rodzinnej modlitwy. W zabieganiu często zapominamy żeby zatrzymać się i poświęcić czas na to, żeby zadbać o relacje rodzinne, a rodzina jest opoką i podstawą chrześcijaństwa. Wspólne rozważanie Słowa Bożego może zbliżyć do siebie i przynieść wiele owoców duchowych. Specjalne strony w Biblii przeznaczone są na kronikę rodzinną, co tym bardziej podkreśla rodzinny charakter tego niezwykłego wydania Pisma Świętego.

Święta Rodzina

Awers Pisma Świętego zdobi ikona z wizerunkiem Świętej Rodziny, ukazująca Jej misterium i wzajemne relacje rodzinne z Jezusem Chrystusem w centrum. Jest to odwzorowanie zatwierdzonej do kultu w Rzymie, powstałej na wzór Ikony Świętej Rodziny napisanej przez Marię-Paulę, zakonnicę benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Jest ona symbolem wspólnoty rodzinnej oraz wspólnoty Kościoła, ludu Bożego i Rodziny Bożej ukrytej pod opieką Boga. W gestach, kolorach i postawie Świętych Postaci ukryte są treści duchowe, tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy zaburza się rolę i wizerunek rodziny.

Widoczna jest współzależność relacji rodzinnych Jezusa, Maryi i Józefa, ułożenie w trójkąt odnosi się do Trójcy Świętej. Nimby symbolizują świętość, złoto oznacza w ikonografii niezniszczalność, chwałę Bożą i życie w przyszłym Królestwie Bożym.

Jezus Chrystus zasiada na ręce Maryi, Jego prawa dłoń uniesiona jest w geście błogosławieństwa. Maryja zwrócona ku Jezusowi wprowadza nas w tajemnicę Zbawienia i Zwiastowania, jej głowa spoczywa na ramieniu Józefa. Obejmuje On Maryję gestem pełnym troski i czułości, Ich ręce stykają się jakby otaczając Jezusa, którego Dłoń niemal dotyka Dłoni Maryi.

Maryja jako Rodzicielka i Matka oraz Józef jako Opiekun i ojciec troszczą się o Owoc dany Im przez Boga, jako ziemscy rodzice towarzyszą i pomagają Jezusowi wzrastać w wierze do czynienia woli Pana Boga. Jest to piękna symbolika oraz wzór dla każdej dzisiejszej rodziny katolickiej.

Pismo Święte

Karty Pisma Świętego kryją wiedzę, która zmieniała losy świata, kształtowała narody, wpływała na zbiorową świadomość ludzkości, inspirując do zmian i rozwoju. Cała historia Objawienia Starego Testamentu prowadzi do Zbawczych wydarzeń Nowego Testamentu, które dały początek chrześcijaństwu.

Na kompozycję Pisma Świętego składają się Stary i Nowy Testament. Pierwsza część historii Objawienia zawarta jest w 46 Natchnionych Księgach Starego Testamentu, księgach historycznych, dydaktycznych z prawdą natury ogólnej, wskazaniami i normami postępowania oraz napomnieniami, a także w księgach prorockich.

Nowy Testament to zbiór 27 Ksiąg powstałych od czasu Zmartwychwstania Chrystusa do początku II w.n.e., na który składają się 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostołów oraz Apokalipsa Św. Jana

Kolejność Ksiąg nie jest jednak tożsama z chronologią ich powstania, obecny spis jest wynikiem procesu historycznego.

Unikatowe Wydanie Biblii

Biblia Świętej Rodziny to pierwszy od prawie 400 lat przekład całościowy Pisma Świętego na język polski, drugi w historii tej Księgi. Tłumaczenia podjął się Ksiądz Biskup Profesor Kazimierz Romaniuk. Prace nad pięknym, poetyckim, ale i zrozumiałym dla dzisiejszego odbiorcy tekstem trwały 40 lat. Przekład Starego i Nowego Testamentu ma walory literackie, ale jest przystępny i komunikatywny, opatrzono go wyrażeniami i parafrazami dzięki którym czytelnik lepiej może pojąć przekaz Pism Natchnionych, odnosząc go ducha czasów obecnych.

Biblia Świętej Rodziny opatrzona jest też niezwykłymi ilustracjami XIX-wiecznego francuskiego artysty Gustava Doré`a, przedstawiającymi historie biblijne, najbardziej znane i najczęściej publikowane w Pismach Świętych tamtych czasów.

Biblia Świętej Rodziny to historyczno-literackie dzieło sztuki w oprawie drewnianej pokrytej welurem, z elementami złota, srebra i drogich kamieni oraz mosiężnymi wykończeniami. Jest to połączenie nowoczesnych i tradycyjnych metod introligatorskich z ręczną pracą. Najwyższej jakości kremowy papier opatrzony jest czytelnym drukiem. Każdy unikatowy egzemplarz to efekt pracy artystów i rzemieślników, cała oprawa nawiązuje do średniowiecznych, zamawianych przez możnowładców. Misternie wykonana oprawa artystyczna ukoronowana jest oryginalną Ikoną Świętej Rodziny.

Unikatowa oprawa podkreśla niezwykły i cenny charakter Słowa pisanego. Wydawcą jest Dom Emisyjny Manuscriptum, który tworzy piękne i niespotykane nigdzie indziej na świecie Księgi, które nie są tylko zwykłymi reprodukcjami. Całość umieszczona jest w drewnianej, stylizowanej skrzyni, w komplecie drewniana sztaluga, rękawiczki, owijka materiałowa oraz notarialnie podpisany certyfikat ręcznie numerowanych 966 egzemplarzy.

Szczegóły produktu

BSR

Specyfikacja

W zestawie: ręcznie numerowany i podpisany przez Wydawcę certyfikat autentyczności
rękawiczki kolekcjonerskie
specjalne strony przeznaczone na kronikę rodzinną
Materiał: całość oprawiona w drewno, obciągnięta welurowym płótnem
Rodzaj papieru: luksusowy papier z włoskiej fabryki Fedrigoni
Zdobienia: haftowany złotymi nićmi napis "Biblia Świętej Rodziny"
rewers zdobiony 5 stylizowanymi guzikami
Kupiłeś ten produkt?
Oceń go jako pierwszy!